Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Toplamda 1 Avrupa Birliği 2 TÜBİTAK Projesi

 

Türü

Bütçesi

Başlığı

TÜBİTAK

312.000 TL

Fonksiyonel özellikli sentetik Metalloenzim Tipinde Yeni Metal katalizörlerin sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, DNA etkileşimleri, elektrokimyasal ve fotoluminesans Özellikleri ile biyolojik oksidasyon Reaksiyonlarında Yapı-Reaktivite İlişkisinin İncelenmesi

AB 

142.680 Euro

Converting C3 to C4 photosynthesis for sustainable agriculture

TÜBİTAK - COST

272.000 TL

Organik-İnorganik Hibritlerin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonları ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi


 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı