Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 

Analiz

Numune

Açıklama

S

Adı

Matriksi

Metodu

Fiyatı

(TL)

Min.

Süre

Maks.

Süre

Minimum Miktarı

Muhafaza

Süresi

Ambalaj

Durumu

1

Klorür Tayini

Su,

Atık su

TS EN 10304-1

75

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

2

Florür Tayini

Su,
Atık su

TS EN 10304-1

75

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

3

Nitrit Tayini

Su,
Atık su

TS EN 10304-1

75

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

4

Nitrat Tayini

Su,
Atık su

TS EN 10304-1

75

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

5

Fosfat Tayini

Su,
Atık su

TS EN 10304-1

75

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

6

Sülfat Tayini

Su,
Atık su

TS EN 10304-1

75

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

7

Bromür Tayini

Su,

Atık su

TS EN 10304-1

65

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

8

Sülfit Tayini

Su,

Atık su

TS EN 10304-1

65

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

9

Sülfür Tayini

Su,

Atık su

TS EN 10304-1

65

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

10

Lityum Tayini

Su,

Atık su

TS EN 10304-1

65

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

11

Sodyum Tayini

Su,

Atık su

TS EN 10304-1

65

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

12

Potasyum Tayini

Su,

Atık su

TS EN 10304-1

65

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

13

Kalsiyum Tayini

Su,

Atık su

TS EN 10304-1

65

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

14

Mağnezyum Tayini

Su,

Atık su

TS EN 10304-1

65

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

15

Siyanür Tayini

Su,

Atık su

 

65

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

16

Amonyum Azotu

Su,

Atık su

 

65

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

17

-GC-FID’de

Benzil Alkol Numune Hazırlama

Kumaş

 

50

3 saat

4 saat

5 gr

7 gün

-

-

18

-GC-FID’de

Benzil Alkol

 

Kumaş

 

100

 

1 gün

2 gün

5 gr

7 gün

-

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

19

GC-MS

Numune Hazırlama

 

 

25-125

3 saat

4 saat

 

 

 

 

20

GC-MS

Kantitatif Analiz

 

 

100+ std bedeli

1 gün

2 gün

 

 

 

 

21

GC-MS

Kalitatif Analiz

 

 

75

3 saat

4 saat

 

 

 

 

22

GC-MS

Kütüphane Tarama

 

 

40

1 gün

2 gün

 

 

 

 

23

HPLC

Numune Hazırlama

 

 

25-75

2 saat

12 saat

 

 

 

 

24

HPLC

Kantitatif Analiz

 

 

120+ std bedeli

12 saat

24 saat

 

 

 

 

25

HPLC

Kalitatif Analiz

 

 

120

12 saat

24 saat

 

 

 

 

26

UV-vis

Numune Hazırlama

 

 

20

1 saat

5 saat

 

 

 

 

27

UV-vis

Kalitatif

 

 

20

1 saat

5 saat

 

 

 

 

28

UV-vis

Kalitatif

 

 

30

1 saat

5 saat

 

 

 

 

 

 

Analiz

Numune

Açıklama

S

Adı

Matriksi

Metodu

Fiyatı

(TL)

Min.

Süre

Maks.

Süre

Minimum Miktarı

Muhafaza

Süresi

Ambalaj

Durumu

1

Yağ-gres Analizi

Su,

Atık su

SM 5520 D.

150

2 saat

1 gün

1000 mL

HCI ile pH’sı 2’nin altına düşürülür ise numune +4 ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik kap

Numuneler asitlendirilmemiş ise + 4 °C’de muhafaza edilmeli ve en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır

2

Biyolojik Oksijen İhtiyacı

Su,

Atık su

SM 5210 D.

100

2 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler asitlendirilmemeli ve + 4 °C’de muhafaza edilmeli ve en kısa sürede laboratuvara teslim edilmelidir.

3

 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

Su,

Atık su

SM 5220 B.

Açık Reflüks

21. Baskı 2005

130

2 saat

2 gün

250 mL

Numune alındıktan sonra 24 saat içerisinde analiz edilmeli

Plastik kap

+4 C’de saklanmalıdır. H2SO4 ile pH’sı
1 ve 2 arasına düşürülürse numune +4ºC’de
1 ay muhafaza edilebilir

4

Toplam Askıda Katı Madde Tayini

(AKM)

Su,

Atık su

SM 2540 D

60

-

2 gün

500 mL

Numune alındıktan sonra 0-5oC arasında,  2 gün boyunca muhafaza edilebilir

Plastik veya cam kap

Alınan numuneler en kısa sürede laboratuvara iletilmeli 
(0-5 oC’ler arasında)

5

pH Değeri Tayini

Su,

Atık su

SM, 4500 B.

ElectrometricMethod, 21th Edition, 2005.

35

2 saat

1 gün

250 mL

Anlık numune olduğundan şahit numune saklanmaz

Plastik veya cam kap

Numuneler + 4 °C’de laboratuvara gönderilmeli ve numune kabında boşluk olmamalıdır.

6

Serbest Klor Tayini

Su,

Atık su

TS 5489 EN ISO 7393-1:2002

50

6 saat

1 gün

250 mL

Anlık numune olduğundan şahit numune saklanmaz

Steril Cam kap

Kimya sanayi için anlık alınmış numune olmalıdır.

Petrol ve tekstil sanayi için 2 saatlik alınmış kompozit numune olmalıdır.

7

Fenol İndeksi Tayini

Su,

Atık su

 

150

6 saat

1 gün

500mL

Anlık numune olduğundan şahit numune saklanmaz

Polietilen veya cam kap

Kimya sanayi için anlık alınmış numune olmalıdır.

Petrol ve tekstil sanayi için 2 saatlik alınmış kompozit numune olmalıdır.

8

Renk Tayini

Su,

Atık su

 

65

6 saat

1 gün

250 mL

Anlık numune olduğundan şahit numune saklanmaz

Polietilen veya cam kap

Kimya sanayi için anlık alınmış numune olmalıdır.

Petrol ve tekstil sanayi için 2 saatlik alınmış kompozit numune olmalıdır.

9

İletkenlik Tayini

Su,

Atık su

 

20

6 saat

1 gün

250 mL

Anlık numune olduğundan şahit numune saklanmaz

Polietilen veya cam kap

Kimya sanayi için anlık alınmış numune olmalıdır.

Petrol ve tekstil sanayi için 2 saatlik alınmış kompozit numune olmalıdır.

10

Toplam Azot Tayini

Su,

Atık su

 

100 

6 saat

1 gün

250 mL

Anlık numune olduğundan şahit numune saklanmaz

Polietilen veya cam kap

Kimya sanayi için anlık alınmış numune olmalıdır..

11

Toplam Sertlik

Su,

Atık su

 

65

6 saat

1 gün

250 mL

Anlık numune olduğundan şahit numune saklanmaz

Polietilen veya cam kap

Kimya sanayi için anlık alınmış numune olmalıdır.

12

Anlık Numune Alma

Su,

Atık su

 

80

 

 

 

 

 

Şehir içi ulaşım bedeli dahil

13

2 Saatlik Numune Alma

Su,

Atık su

 

170

 

 

 

 

 

Şehir içi ulaşım bedeli dahil

 

 

Analiz

Numune

Açıklama

S

Adı

Matriksi

Metodu

Fiyatı

(TL)

Min.

Süre

Maks.

Süre

Minimum Miktarı

Muhafaza

Süresi

Ambalaj

Durumu

 

ICP-OES Numune Hazırlama

 

 

100TL

 

 

 

 

 

 

1

Alüminyum Tayini

Su-Atık Su

EPA Method200.7

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış, cam veya borosilikatcam asitle yıkanmış

Eğer numune alındıktan sonra asitlendirilme işlemi yapılmamış ise numune soğuk bir ortamda mümkün olan en kısa sürede analiz için laboratuvara getirilmelidir

2

Altın Tayini

 

 

65 TL

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış, cam veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

2

Antimon Tayini

 

 

90 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ıHCl veya HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış, cam asitle yıkanmış

 

3

Arsenik Tayini

 

 

90 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

500 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış, cam asitle yıkanmış

 

4

Bakır Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 6 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış, cam asitle yıkanmış

 

5

Baryum Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

6

Berilyum Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya cam asitle yıkanmış

 

7

Bor Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL, kap üstü hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır

Numune herhangi bir koruma işlemine tabi tutulmadan +4ºC’de 6 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış

 

8

Civa Tayini

 

 

90 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

500 mL, kap üstü hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır

Numunenin pH’ı H2SO4 ile 1 ve 2 arasına olacak şekilde asitlendirilir ve +4ºC’de 7 gün muhafaza edilebilir

Borosilikat cam asitle yıkanmış

 

9

Çinko Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 6 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

10

Demir Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

11

Fosfor Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ıHNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

12

Gümüş Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış

 

13

Kadmiyum Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 6 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

14

Kalay Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ıHCl ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

15

Kalsiyum Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya cam asitle yıkanmış

 

16

Kobalt Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 6 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya cam asitle yıkanmış

 

17

Krom Tayini

 

 

75 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 6 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya cam asitle yıkanmış

 

18

Kurşun Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 6 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

19

Magnezyum Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

20

Mangan Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

21

Molibden Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

22

Nikel Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

23

Palladyum Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

24

Platin Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

25

Potasyum Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış

 

26

Selenyum Tayini

 

 

90 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

500 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış

 

27

Sodyum Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış

 

28

Stronsiyum Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

29

Silisyum Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

30

Talyum Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

31

Vanadyum Tayini

 

 

65 TL (Birim Fiyatı)

1 gün

2 gün

100 mL

Numunenin pH’ı HNO3ile 1 ve 2 arasına düşürülür ise numune +4ºC’de 1 ay muhafaza edilebilir

Plastik asitle yıkanmış veya borosilikat cam asitle yıkanmış

 

32

Isıl iletim katsayısı tayini

İzolasyon malzemesi, tuğla, beton, kompozit malzemeler, reçine, lastik

ASTM C 1113-90 Hot Wire Metot

50TL

(Birim Fiyatı)

1 gün

1 gün

(Kalınlık, en, boy)

20x50x100mm

(minimum)

-

-

 

 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı