KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detay

Gıda Laboratuvarı 

Merkez Gıda Laboratuvarı     Analiz Numune Açıklama   S Adı Matriksi Metodu Önerilen Fiyatı Min. Maks. Minimum Miktarı Muhafaza Ambalaj   (TL) Süre Süre Süresi Durumu   1 Nem Tayini Et ve et ürünleri TS 1743 ISO 1442 45 TL 4 saat 1 gün 200 g 1 hafta Naylon poşet, plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Derin dondurucuda ağzı kapalı muhafaza edilmeli   2 Nem Tayini Hayvan yemleri TS 6318 45 TL 3 saat 1 gün 200 g 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   3 Nem Tayini Tahıl ve ürünlerinde TS 1135 ISO 712 45 TL 3 saat 1 gün 200 g 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   4 Kül Tayini Tahıl ve ürünlerinde   75 TL 3 saat 1 gün 200 g 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   TS 1511 ISO 2171   5 Kül Tayini Baharatlar TS 2131 ISO 928 75 TL 3 saat 1 gün 200 g 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   6 Kül Tayini Et ve et ürünleri TS 1746 ISO 936 75 TL 3 saat 1 gün 200 g 1 hafta Naylon poşet, plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli     1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Derindondurucu da ağzı kapalı muhafaza edilmeli   7 Kül Tayini Hayvan yemleri TS 4703 75 TL 3 saat 1 gün 200 g 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   8 Ham Protein Tayini Tahıl ve ürünlerinde TS EN IS020483 70 TL 6 saat 1 gün 200 g 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   9 Ham Protein Tayini Süt ve süt ürünleri TS 11360       200 mL 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   70 TL 6 saat 1 gün 1 ay Plastik veya cam şişe Derin dondurucu da ağzı kapalı muhafaza edilmeli   10 Ham Protein Tayini Kazein ve kazeinatlar TS 8866 70 TL 6 saat 1 gün 200 ml 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   1 ay Plastik veya cam şişe Derin dondurucu da ağzı kapalı muhafaza edilmeli   11 Ham Protein Tayini Hayvan yemleri AOAC 990.03 70 TL 6 saat 1 gün 200 g 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   12 Ham Yağ Tayini Hayvan yemleri TS 6317 65 TL 4 saat 1 gün 200 g 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   13 Ham Yağ Tayini Et ve et ürünleri TS 1744 65 TL 4 saat 1 gün 200 g 1 hafta Naylon poşet, plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   1ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Derin dondurucu da ağzı kapalı muhafaza edilmeli   14 Yağ Tayini Süt ve süt ürünleri TS 8189 35 TL 1 saat 1 gün 200 ml 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   1 ay Plastik veya cam şişe Derin dondurucu da ağzı kapalı muhafaza edilmeli   15 Ham Yağ Tayini Tahıl ve ürünlerinde TS 4967 65 TL 4 saat 1 gün 200 g 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   16 Toplam şeker tayini (titrimetrik) Akide Şekeri  TS 7780 55 TL 4 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   17 Tuz tayini (mohr) Salamuralı Ürünlerde TS 774 40 TL 2 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   18 Toplam asitlik tayini (titrimetrik) Hayvansal ve Bitkisel yağlar TS-1605-ISO-660                       50 TL 2 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   19 Su aktivitesi tayini Gıda Maddeleri AQUA LAB Su Aktivitesi Cihazı 65 TL 2 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   MANUEL   20 Renk tayini (HunterLab) Gıda Maddeleri HUNTER LAB 65 TL 2 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   Renk Cihazı MANUEL   21 Viskozite tayini (Brookfield) Süt ve Süt Ürünleri BROOKFİELD viskozite cihazı MANUEL 65 TL 4 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   22 Peroksit sayısı (titrimetrik) Hayvansal ve Bitkisel yağlar TS 4964 ISO 3960 50 TL 4 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   23 Yağda iyot sayısı (titrimetrik) Hayvansal ve Bitkisel yağlar TS-4961-ISO-3961 50 TL 4 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   24 Yağda sabunlaşma sayısı (titrimetrik) Hayvansal ve Bitkisel yağlar TS-4962-ISO-3657 50 TL 4 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   25 Sütte asitlik tayini (Laktik asit cinsinden, titrimetrik) Süt TS 1018 50 TL 2 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   26 Konserve dolum oranı tayini Konserveler CİHAZ MANUEL 25 TL 1 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   27 Konserve tepe boşluğu oranı Konserveler CİHAZ MANUEL 25 TL 1 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   28 Konservelerde süzme ağırlığı Konserveler CİHAZ MANUEL 25 TL 1 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   29 Sütte yağ tayini (Gerber) Süt TS 8189 50 TL 2 saat 1 gün 200 g 1 hafta Plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   30 Tahıllarda bintane ağırlığı Tahıl ve Baklagiller CİHAZ MANUEL 25 TL 1 saat 1 gün 200 g 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   31 Yaş gluten tayini Buğday Unu TS 4179 40 TL 2 saat 1 gün 200 g 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   32 Kuru gluten tayini Buğday Unu TS 4178 40 TL 4 saat 1 gün 200 g 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   33 Toplam Bakteri Sayımı Toprak, bitkisel ve hayvansal ürünler Toprak ve Gıda Mikrobiyolojisi     El Kitabı 50 TL 1 gün 2 gün 200 g 1 hafta Naylon poşet, plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   34 Koliform Toprak, bitkisel ve hayvansal ürünler Toprak ve Gıda Mikrobiyolojisi     El Kitabı 50 TL 1 gün 2 gün 200 g 1 hafta Naylon poşet, plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   35 Escherichia coli Toprak, bitkisel ve hayvansal ürünler Toprak ve Gıda Mikrobiyolojisi     El Kitabı 50 TL 1 gün 2 gün 200 g 1 hafta Naylon poşet, plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   36 Maya-Küf Toprak, bitkisel ve hayvansal ürünler Toprak ve Gıda Mikrobiyolojisi     El Kitabı 50 TL 2 gün 3 gün 200 g 1 hafta Naylon poşet, plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   37 Aktinomiset Sayımı Toprak, bitkisel ve hayvansal ürünler Toprak ve Gıda Mikrobiyolojisi     El Kitabı 65 TL 4 gün 6 gün 200 g 1 hafta Naylon poşet, plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   38 Alg Sayımı Toprak, bitkisel ve hayvansal ürünler Toprak ve Gıda Mikrobiyolojisi     El Kitabı 70 TL 3 gün 5 gün 200 g 1 hafta Naylon poşet, plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   39 PH Tayini Meyve ve Sebzelerde ISO 1842 45 TL 1 sat  1 gün 200 g 1 hafta Naylon poşet, plastik veya cam şişe +4 °C buzdolabında ağzı kapalı muhafaza edilmeli   40 Toplam Aflatoksin ve Aflatoksin B1 analizi (HPLC) İncir, kayısı diğer kurutulmuş meyveler ve bunlardan yapılmış tüm ürünlerde; pul biber, toz biber, çay ve kurutulmuş tüm biberlerde AOAC 999.07, 2000  150 TL 1 gün 2 gün 250 gr 48 saat Plastik kap Numuneler      + 4 °C’de muhafaza edilmeli   41 Toplam Aflatoksin ve Aflatoksin B1 analizi Yem, yem ham maddeleri ve yüksek lifli ürünler AOAC OfficialMethod  2003.2 150 TL 1 gün 2 gün 250 gr 48 saat Plastik kap Numuneler    (HPLC) + 4 °C’de muhafaza edilmeli   42 Yağ Asit Kompozisyonu Analizi Bitkisel ve hayvansal yağlar TS 4664 150 TL 1 gün 2 gün 100 gr   Plastik veya cam kap Kuru, serin ve nem almayacak bir kapta muhafaedilmeli   (GC-FID)  EN ISO 5508   43 Kuru madde tayini   TS 1135 ISO 712 45 TL 1 gün 2 gün 200 gr 1 ay Naylon poşet, plastik veya cam şişe Oda sıcaklığında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmeli   44 Sütte İnhibitör Süt ve Süt Ürünleri   40 TL 1 gün 2 gün 100 gr 1 hafta plastik veya cam şişe + 4 °C’de muhafaza edilmeli   45 Sütte Vizkozite Süt ve Süt Ürünleri   65 TL 1 gün 2 gün 200 gr 1 ay plastik veya cam şişe + 4 °C’de muhafaza edilmeli   46 Sütte Somatik Hücre Tayini Süt ve Süt Ürünleri   65 TL 1 gün 2 gün 200 gr 1 ay plastik veya cam şişe + 4 °C’de muhafaza edilmeli   47 Kolestrol analizi Yumurta sarısı   30 TL 1 gün 2 gün 100 gr 1 ay plastik veya cam şişe + 4 °C’de muhafaza edilmeli   48 Kolestrol Analizi+ Standart Bedeli     80 TL 1 gün 2 gün 100 gr 1 ay plastik veya cam şişe + 4 °C’de muhafaza edilmeli   49 Dondurarak kurutma     175 TL 1 gün 24 saat 200 gr 48 saat plastik veya cam şişe + 4 °C’de muhafaza edilmeli                              

...