Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Analiz

Numune

Açıklama

S

Adı

Matriksi

Metodu

Fiyatı

(TL)

Min.

Süre

Maks.

Süre

Minimum Miktarı

Muhafaza

Süresi

Ambalaj

Durumu

1

Klorür Tayini

Su,

Atık su

TS EN 
10304-1

75

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

2

Florür Tayini

Su,

Atık su

TS EN 
10304-1

75

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

3

Nitrit Tayini

Su,

Atık su

TS EN 
10304-1

75

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

4

Nitrat Tayini

Su,

Atık su

TS EN 
10304-1

75

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

5

Fosfat Tayini

Su,

Atık su

TS EN 
10304-1

75

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

6

Sülfat Tayini

Su,

Atık su

TS EN 
10304-1

75

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 
+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

7

Toplam Krom Tayin

Su,

Atık su

EPA Method 200.7

75

1 gün

2 gün

100 mL

HNO3 ile pH’sı 1 ve 2 arasına düşürülürse numune +4ºC’de 6 ay muhafaza edilebilir

Plastik kap

Asitlendirilme işlemi yapılmamış numuneler  + 4 ile +8 C’lerde en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır

8

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

Su,

Atık su

SM 5220 B.

Açık Reflüks

21. Baskı 2005

130

2 saat

2 gün

250 mL

Numune alındıktan sonra 24 saat içerisinde analiz edilmeli

Plastik kap

+4 C’de saklanmalıdır. H2SO4ile pH’sı 
1 ve 2 arasına düşürülürse numune +4ºC’de 
1 ay muhafaza edilebilir

9

Toplam Askıda Katı Madde Tayini

(AKM)

Su,

Atık su

SM 2540 D

60

-

2 gün

500 mL

Numune alındıktan sonra 0-5 oC arasında,  2 gün boyunca muhafaza edilebilir

Plastik veya cam kap

Alınan numuneler en kısa sürede laboratuvara iletilmeli 
(0-5 oC’ler arasında)

10

pH Değeri Tayini

Su,

Atık su

SM, 4500 B.

Electrometric Method, 21th Edition, 2005.

35

2 saat

1 gün

250 mL

Anlık numune olduğundan şahit numune saklanmaz

Plastik veya cam kap

Numuneler + 4 °C’de laboratuvara gönderilmeli ve numune kabında boşluk olmamalıdır.

11

Serbest Klor Tayini

Su,

Atık su

TS 5489 EN ISO 7393-1:2002

50

6 saat

1 gün

250 mL

Anlık numune olduğundan şahit numune saklanmaz

Polietilen veya cam kap

Kimya sanayi için anlık alınmış numune olmalıdır.

Petrol ve tekstil sanayi için 2 saatlik alınmış kompozit numune olmalıdır.

12

Kumaş Metrekare Ağırlığı (Gramaj) Tayini

Kumaş

TS 251

25

2 gün

3 gün

Boyu 90 cm x tüm en

6 ay

Naylon poşet vb

Numunelik kumaşlar oda sıcaklığı koşullarında muhafaza edilmelidir

13

Kumaşlarda Kopma Mukavemeti ve Uzaması 
(Atkı ve Çözgü)

Kumaş

TS EN ISO

13934-1

40

2 gün

3 gün

Boyu 80 cm x tüm en

6 ay

Naylon poşet vb

Numunelik kumaşlar oda sıcaklığı koşullarında muhafaza edilmelidir

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı