KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÜSKİM'DEN KSÜ TIP FAKÜLTEMİZE BÜYÜK HİZMET-04.02.2016

LC-MS/MS      

KANDA İLAÇ DÜZEYİ ANALİZİ

Marka / Model        -     ZİVAK TANDEM GOLD

  
 

Kullanım

Alanı

Sağlık

Aktif Yapılan Analizler

Zivak İmmunosupresantlar LC-MS / MS analizi kiti insan tam kan örnekleri içinde olan Sirolimus, Takrolimus, Everolimus ve Siklosporin olmak üzere dört bağışıklık bastırıcı kantitatif kontrolü için geliştirilmiştir ve minimal numune hazırlama 2 dakikada içinde sonuç verirmektedir. Ana yöntem ve prosedürler EN ISO 13485 ve 98/79 / EC dayanmaktadır.

Kit Alımı ile yapılabilecek Analizler

***Zivak Katekolaminler LC-MS / MS analiz kiti asgari numune hazırlama ile 16 dakikada sonuç veren idrar örneklerinde Adrenalin, Noradrenalin ve Dopamin doğru analizi için geliştirilmiştir.

***Zivak İdrar Metanefrinler LC-MS / MS Analiz Kiti idrar örneklerinde ve Metanefrin Normetanefrin doğru analizi için geliştirilmiştir. Bizim seçtiğimiz ana yöntem ve prosedürler EN ISO 13485 ve 98/79 / EC dayanmaktadır.

***Zivak Kantitatif serbest amino asitler LC-MS / MS analizi kiti metabolik bozukluklar ve LC-MS çalışması için, insan serum, plazma, idrar ve serebrospinal sıvı LC-MS / MS serbest amino asitler nicel tespiti için etkili bir cihaz olup geliştirilmiştir. LC-MS / MS analizi asgari numune hazırlama ile 20 dakika içinde sonuç verir. Ana yöntem ve prosedürler EN ISO 13485 ve 98/79 / EC dayanmaktadır.

***İdrar örneklerinde organik asitlerin kantitatif analiz organik asidemi belirlenmesi ve insan idrarında organik asit konsantrasyonlarını izlemek için klinik öneme sahiptir. Zivak Kantitatif Organik Asit LC-MS / MS kiti insan idrar örneklerinde 55 ana organik asitlerin kantitatif deteksiyonu için geliştirilmiştir. LC-MS / MS metabolik bozukluklar ve LC-MS / MS analiz çalışması için etkili bir cihazdır. Minimum numune hazırlama 20 dakika içinde sonuç vermektedir. Bizim seçtiğimiz ana yöntem ve prosedürler EN ISO 13485 ve 98/79 / EC dayanmaktadır.

***İnsan serum numunelerinde Vitamin D2 ve D3'ün 25-hidroksi metabolitleri için nicel LC-MS / MS analizi kiti.

Laboratuvar Personelleri

Muhammet ÇELİK

Mahmut ÇAYLAR

İletişim

Numune Kabul

: 0 344 280 18 88 - 65

ÜSKİM

: 0 344 280 18 80

ADRES

: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi,

  ÜSKİM Enstrümental Analiz Laboratuvarları