KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÜSKİM Büyümeye Devam Ediyor-08.03.2018

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından desteklenen proje kapsamında alt yapısı oluşturulan Merkezimiz Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) her geçen gün verimliliğini ve etkililiğini artırarak büyümeye devam ediyor.

Üniversitemiz bünyesinde bağımsız faaliyet gösteren birim laboratuvarlarını desteklemek, bilim ve teknolojide çağdaşlığı yakalamak, izlemek, rekabet edebilmek ve üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendirmek amacıyla tam donanımlı araştırma ve uygulama laboratuvarlarıyla faaliyetlerini yürüten ÜSKİM’de şu ana kadar Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimler sonunda, 2012 yılından başlayarak tekstil, çevre analizleri, baca gazı ve emisyon ve imisyon alanlarında toplamda 36 parametrede akreditasyon verildi. Bunun yansıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından su/atık su ve baca gazı kapsamında Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi alan Merkezimiz baca gazı emisyon ve imisyonda üniversiteler arasında yeterlilik belgesine sahip iki üniversiteden biri olma başarısını gösterdi. Resmi ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda yıllık ortalama 15 bin analiz yapılmakta olan Merkezimizde, Türk Hava Kuvvetleri, Ulusal Göç Örgütü (IOM) ve NATO Askerî Birliklerinin çeşitli analizleri de yapılmaktadır.

Merkezimizde yer alan Proje Hazırlama ve Destekleme Birimi ile sanayi, akademik camia ve resmi kurumlara destek verilmektedir. Üniversite-sanayi-kamu işbirliği alanında çalışmalarına hız veren ÜSKİM’de devam eden; 2 Avrupa Birliği, 1 SANTEZ, 1 KOSGEB ve 4 TÜBİTAK projesi ile birlikte tamamlanmış 4 SANTEZ ve 17 TÜBİTAK projesi bulunmaktadır.

Sanayi Ziyaretleri ve Kapsam Genişletmeye Devam

Kuruluş amacına uygun olarak üniversite-sanayi-kamu işbirliğine yönelik etkinlikleri canlandırdıklarını ifade eden ÜSKİM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Şekkeli 2016-2017 yıllarında yaklaşık 100 fabrikanın gezilerek sanayicilerin sorunlarının dinlendiği ve çözüm önerileri sunulduğunu belirterek bu bağlamda 5 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Projesinin hazırlandığını kaydetti. 2018 hedefleri arasında, metal mutfak laboratuvarı, toprak analizleri laboratuvarı kurulumu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Şekkeli Üniversitemizin çeşitli kolej ve liselerle yaptığı protokoller sonucu birimimizi ziyaret eden öğrencilere laboratuvar tanıtımları yapılarak ar-ge bilincinin de aşılandığına dikkat çekti.

Merkezimizin disiplinler arası 6 ana bölüm (Çevre, Tekstil, Gıda, Yakıt, Sağlık, Enstrümental) ve 6 ara birimden (Mikroskobi, kimya, enerji, maden, toprak ve arge) oluştuğunu ve faaliyetlerine tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Şekkeli, maden analizlerinde Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından ÜSKİM’in referans laboratuvar olarak gösterildiğini belirtti. Merkezde ayrıca TÜBİTAK projesi yürüten ortaokul ve lise öğrencilerine 500 TL’ye kadar ücretsiz analiz desteği verildiğine işaret eden Doç. Dr. Şekkeli, her yıl yaklaşık 50 öğrenciye de staj imkânı verildiğinin altını çizdi. 2012-2017 yılları arasındaki grafikler incelendiğinde ve bu şekilde mali duruma bakıldığında özellikle 2015’den sonra ciddi bir büyüme ivmesi yakalandığını kaydeden Doç. Dr. Mustafa Şekkeli üniversite-sanayi-kamu işbirliği için ÜSKİM ekibinin özverili gayretlerinin devam edeceğini ifade ederek ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların da desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.