Merkez Yakıt Laboratuvarı

yakit

MERKEZ YAKIT

Sıvı yakıt ve katı yakıt analizleri konusunda faaliyet gösteren Yakıt Analiz Laboratuvarımız, üniversitelerin, kamu kuruluşlarının ve sanayi kuruluşlarının talep ettiği analizleri uluslararası standartlara uygun olarak en kısa sürede yapmaktadır. Yakıt Analiz Laboratuvarında analizi yapılan başlıca ürünler fuel oil, kalorifer yakıtı (kalyak), motorin, benzin, gaz yağı, biyodizel gibi sıvı yakıtlar ve kömür gibi katı yakıtlardır.

 

KARBON-KÜKÜRT TAYİN CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Karbon – Kükürt Tayin Cihazında ölçüm metodu, temel olarak numunenin yanması ve infrared absorbsiyon boyunca ortaya çıkan gazların analizine dayanmaktadır.

Yanma aynı zamanda taşıyıcı gaz olarak davranan oksijen ile sağlanır. Yanma esnasında numunedeki sülfür ve karbon bileşikleri oksidasyona uğrayarak SO2 ve CO2 formlarına ulaşır. Infrared hücreler tarafından yayılan sinyaller, gaz karışımındaki SO2 ve CO2 konsantrasyonlarını seçer. Elektronik olarak lineerize ve integre edilir , numune ağırlığına bölünerek analiz sonucu, % S ve     % C olarak gösterilir.

 

 

12  

 

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: ELTRA CS-580
 • Tam otomatik, 4 adet dedektörün aynı anda takılabilme özelliği
 • Elektronik kontrollü gaz akışı sistemi
 • Katı faz Infra-Red (IR) dedeksiyon sistemi
 • Indüksiyon ve rezistans fırın
 • 1550 °C' ye kadar ısınabilen fırın

Yapılan Analizler

 

Karbon – Kükürt Tayin Cihazı ile fuel oil, motorin, vb. gibi sıvı yakıtların ve kömür gibi katı yakıtların analizi yapılmaktadır.

 

Numune Şartları

-

 

KALORİMETRE CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Cihaz, sıvı ve katı yakıtlarda kalorimetre metodu ile gross kalori değerlerinin hesaplanmasında kullanılır. Gross Kalori Değeri, tartılmış bir numunenin kontrol edilen şartlar altında kalorimetre bombası içerisinde oksijen ile yakılması ile tayin edilir. Gross Kalori Değeri, yanmadan önce, yanma sırasında ve yanma sonrasındaki sıcaklık ölçmelerinden, uygun termokimyasal ve ısı transferi düzeltmeleri yapılarak hesaplanır. İzotermal veya adyabatik kalorimetre ceketleri kullanılabilir. Sıcaklıklar Celsius (ºC) olarak ölçülür. Elektrikli termometreler kullanıldığında sıcaklıklar ºC, ohm veya diğer birimler cinsinden kaydedilebilir. Ayarlama dâhil bütün hesaplamalarda aynı birimler kullanılmalıdır. Süre, dakika veya saniye olarak ölçülebilir. Hesaplamalarda, dakika ve dakikanın ondalık kesirleri kullanılır. Kütle, gram cinsinden ölçülür ve kaldırma kuvveti düzeltmesi yapılmaz.

      Yanma ısısı, yakıtın sağlayabileceği enerjinin bir ölçüsüdür. Güç veya ısı üreten cihazların ısıl verimliliğinin hesaplanmasında bu değerin bilinmesi gereklidir.

 


3

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: IKA C 2000 basic
 • Sistem tam otomatik olarak çalışır
 • Cihaza entegre edilmiş oksijen doldurma birimi vardır. (Yakma bombasını oksijenle doldurmak için ayrı bir üniteye gerek yoktur.)
 • Operasyon için cihaz soğutma ünitesine bağlanmıştır.
 • Gross kalorifik değerler ISO 1928, ASTM D-240 standartlarına göre hesaplanır.
 • Isı değeri DIN 51900, ASTM
  D-240-87 ve ASTM 1989-91 standartlarına göre hesaplanır.
 • Maksimum ölçüm aralığı 40.000 Joule.
 • Operasyon Modu: Isoperibolik, Dynamik
 • Cihazın kalibrasyonu benzoik asit numuneler yardımı ile otomatik olarak yapılabilmektedir.
 • Cihaz üzerinde grafik özellikli LCD ekran vardır.

Yapılan Analizler

 

Kalorimetre Cihazı ile fuel oil, motorin, benzin, gaz yağı, vb. gibi sıvı yakıtların ve kömür gibi katı yakıtların ve ayrıca diğer bazı katı ve sıvıların kalorifik değer tayini yapılmaktadır.

Numune Şartları
-

 

OTOMATİK KAPALI KAP ALEVLENME CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Petrol ürünleri ve yağlayıcılarda Pensky Martens Kapalı Kap Metodu ile parlama noktası tayini yapılır. Test edilecek numune Pensky-Martens cihazındaki test kabı içerisine yerleştiriliyor ve sürekli bir karıştırma ile sabit bir sıcaklık artışı verecek şekilde ısıtılıyor. Ateşleme kaynağı, düzenli sıcaklık aralıklarında test kabı içerisinde karıştırmanın eşzamanlı kesilmesi ile yönetiliyor. Test porsiyonunu ateşleyen buharın oluşmasına sebep olan ateşleme kaynağının ortam barometrik basıncında en düşük sıcaklığı alevlenme noktası olarak kaydediliyor.

 

Teknik Özellikler

 • Cihazın marka ve modeli: Tanaka APM-7
 • Ölçüm Sıcaklık Aralığı: Ortam sıcaklığı ile 370°C arası
 • Cihaz, ASTM D93, ISO 2719 IP 34 standartlarına uygun olarak çalışmaktadır.
 • Sıcaklık sensörü paslanmaz çelik kılıf içerisinde PT-100'dür.
 • Cihaz, basınçlı hava soğutma sistemine sahiptir.
 • Cihaz, CRC Thermocouple Flash dedektöre sahiptir.

4 

Yapılan Analizler

 

Otomatik Kapalı Kap Alevlenme Cihazı  ile fuel oil, motorin, benzin, gaz yağı, vb. gibi sıvı yakıtlarda parlama noktası tayini yapılmaktadır.

 

Numune Şartları

-

 

YOĞUNLUK ÖLÇÜM CİHAZI

Genel Bilgiler

Dijital yoğunluk ölçüm cihazı ile sıvı yakıtların yoğunluk tayini yapılır. Az bir hacimdeki sıvı örneği bir salınım örnek tüpü içerisine gönderilir ve bu tüp içerisindeki salınım frekansı ile sıvı örneğin yoğunluğu belirlenir.

 

 5

 

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: KEM DA-100
 • Ölçüm Aralığı: 0 - 3 g/cm3
 • Ölçüm Hassasiyeti : ± 0.001 g/cm3
 • Ölçüm Sıcaklık Aralığı:
  15°C - 40°C  (0.1°C adımla).
  59°F - 104°F (1°F  adımla)
 • Sıcaklık Hassasiyeti: ± 0.5°C
 • Sıcaklık Kontrol Doğruluğu:
     ± 0.1°C
 • Ölçüm Zamanı: 30 s – 4 dk
 • Minimum Örnek Hacmi: 1 mL  (Şırınga ile manuel örneklemelerde)
 • Kalibrasyon Metodu: Kuru hava ve gazı giderilmiş saf su

Yapılan Analizler

 

Yoğunluk Ölçüm Cihazı ile fuel oil, motorin, benzin, gaz yağı, vb. gibi sıvı yakıtlarda ve sıvılarda yoğunluk ölçümleri yapılmaktadır.

Numune Şartları

-

 

KİNEMATİK VİSKOZİTE ÖLÇÜM CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Sıvı yakıtlarda kinematik viskozite metodu ile kinematik viskozite tayini yapılır. Tekrarlanabilir bir kolon basıncı altında ve bilinen ve sıkı bir şekilde kontrol edilen bir sıcaklıkta, bir sıvının belirli bir hacminin kalibre edilmiş bir viskozimetrenin kapilerinden yerçekimi etkisiyle akması için geçen süre ölçülür. Kinematik viskozite, ölçülen akma süresi ve viskozimetrenin kalibrasyon sabitinin çarpımı ile bulunur.

 

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: Poly Science 7306A12E
 • Ölçüm Sıcaklık Aralığı:
  5°C - 150°C
 • Ölçüm Sıcaklık Hassasiyeti :
  ± 0.05°C
 • Okuma Doğruluğu               :
  ± 0.5°C

 6

Yapılan Analizler

 

Kinematik Viskozite Test Cihazı ile motorin, benzin, gaz yağı, biodizel, vb. gibi sıvı yakıtlarda kinematik viskozite ölçümleri yapılmaktadır.

 

Numune Şartları

-

 

SAYBOLT VİSKOZİTE ÖLÇÜM CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Sıvı Yakıtlarda saybolt viskozite metodu ile saybolt viskozite tayini yapılır. Kontrollü koşullar altında 60 mL kadar numunenin, kalibrasyonu yapılmış bir orifis içerisinden akma süresi saniye cinsinden ölçülür. Bu süre bir orifis faktörü kullanılarak düzeltilir ve numunenin o sıcaklıktaki viskozitesi olarak kaydedilir.

Saybolt viskozite değerini belirlemek için, cihazda saybolt viskozimetre tüpleri ve orifisleri kullanılmaktadır.

Saybolt Universal Seconds (SUS), yağlama maddelerinin, izolasyon yağlarının ve daha hafif yakıt derecelerinin ölçülmesinde kullanılan bir standarttır.

Saybolt Furol Seconds (SFS), daha ağır yağların ve bitümli maddelerin ölçülmesinde kullanılan bir standarttır.

Saybolt Furol viskozitesi, Saybolt Üniversal viskozitesinin onda biridir. Saybolt Furol viskozitesinin, Saybolt Üniversal viskozite değeri 1000 saniyenin üzerinde olan fuel oil ve ağır petrol ürünleri için kullanımı tavsiye edilir.

 

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: Koehler K21420
 • Sıcaklık Aralığı: Ortam sıcaklığından 240ºC (464°F)’ ye kadar
 • Sıcaklık Doğruluğu : ± 0.03ºC (0.05ºF)
 • Kapasite: 4 adet viskozitemetre tüpü
 • Banyo Kapasitesi: 5 gal (19 L)

 7

Yapılan Analizler

 

Saybolt Viskozite Ölçüm Cihazında fuel oil numunelerinin analizi yapılmaktadır.

Numune Şartları

-

 

KÜL TAYİN CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Sıvı ve katı yakıtlarda gravimetrik metodu ile kül tayini yapılır. Bu yöntemle, numune ağırlığının, numune sıcaklığının, numune zamanının, numune atmosferinin ve cihaz özelliklerinin kontrol edilen şartları altında sıvı ve katı yakıt numunelerinin tutuşturulması ve sadece kül ve karbon kalıntısı kalmasına kadar yakılmasına izin verilir. Karbonlu artık kül fırını içerisinde küle indirgenir. Daha sonra numune soğutulur ve tartılır, böylece numune içerisindeki % kül miktarı hesaplanır.

 

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: Carbolite ELF 11 / 6B
 • Cihazın ayarlanabileceği maksimum sıcaklık 1100°C’dir.
 • Cihaz, dijital veya programlanabilir kontrollüdür.

 8

Yapılan Analizler

 

Kül Tayin Cihazı ile fuel oil, motorin, benzin, gaz yağı, vb. gibi sıvı yakıtların ve kömür gibi katı yakıtların ve ayrıca diğer bazı katı ve sıvıların % kül miktarı tayin edilebilir.

 

Numune Şartları

-

 

SU VE TORTU ÖLÇÜM CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Analizi yapılacak fuel oil numunesi santrifüj tüpü içerisine yerleştirilir ve daha sonra  içinde numune bulunan santrifüj tüpü cihazda uygun bölmesine yerleştirilir ve santrifüj işlemi için istenen RPM (dakikadaki devir sayısı) değeri veya RCF (bağıl santrifügal hızlanma) değeri ve istenen zaman    değerleri cihaza girilir. Santrifüj işleminden sonra  numunenin en alt kısmında biriken su ve dip tortu miktarı okunur ve kaydedilir.

 

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: Hettich Rotanta 460

 9

Yapılan Analizler

 

Su ve Tortu Ölçüm Cihazı ile fuel oil numunelerinde su ve dip tortu miktarı ölçümleri yapılmaktadır.

 

Numune Şartları

-

 

AKMA NOKTASI ÖLÇÜM CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Petrol ürünlerinde akma noktası metodu ile akma noktası tayini yapılır. Ön ısıtmadan sonra numune belirli bir hızla soğutulur ve akış karakteristikleri için 3°C aralıklarla kontrol edilir. Numune hareketinin gözlenebildiği en düşük sıcaklık akma noktası olarak kaydedilir.

 


10

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: Poly Science  9702A12E
 • Ölçüm Sıcaklık Aralığı: -50° C - 200°C (-58°F - 392°F)
 • Sıcaklık Kararlılığı: ±0.01°C (Sıcaklık kararlılığı banyo hacmine, yüzey alanına, yalıtım kalitesine ve kullanılan akışkan tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir).
 • Gösterge Hassasiyeti: Grafik LCD ekran,°C veya °F, ±0.25°C
 • Isıtıcı : 1100W – 115V,  2200W – 240V
 • Basma Akış Hızı:15.7-30 LPM(60Hz);15-22 LPM(50Hz)
 • Emme Akış Hızı : 11 - 22 (60Hz); 10 - 15 LPM (50Hz)
 • Aşırı sıcaklık koruma devresi: Evet, kullanıcı tarafından ayarlanabilir
 • Düşük sıvı seviyesi koruma devresi: Evet
 • Pompa Hızı: Ayarlanabilir 5-hız seviyesi

Yapılan Analizler

 

Akma Noktası Ölçüm Cihazı ile fuel oil numunelerinde akma noktası ölçümleri yapılmaktadır.

 

Numune Şartları

-

 

SU MUHTEVASI KARL FISCHER ÖLÇÜM CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Petrol ürünlerinde, Kalorimetrik Karl Fischer Titrasyonu metodu ile su miktarı tayini yapılır. Numunenin belirli bir parçası kalorimetrik  Karl Fischer cihazının titrasyon kabı içerisine enjekte edilir. Bu kap içerisinde anotda Karl Fischer reaksiyonu için gerekli iyot kalorimetrik olarak oluşur. Suyun tamamı titre edildiği zaman, elektrometrik son nokta dedektörü tarafından fazla iyot saptanmakta ve böylece titrasyon sona ermektedir. Stokiyometrik reaksiyonda, iyotun 1 molü ile 1 mol su reaksiyona girer, bu reksiyonda Faraday Kanununa göre toplam integre edilmiş akımla su miktarı orantılıdır.

 


11

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: KEM MKC-501-D
 • Ölçüm Metodu: Karl Fischer Kalorimetrik Titrasyon Metodu
 • Ölçüm Aralığı: 10 µg – 100 mg H2O
 • Gösterge Kararlılığı: 0.1 µg H2O
 • Tekrarlanabilirlik: % 0.3 RSD’nin içinde

     (n=10) / su – metanol 1 mg H2O

 • Kontrol Metodu: Sabit akım dalga zamanı kontrolü
 • Dönüm Noktası Belirleme: AC Polarizasyonu
 • Gösterge: Pre-titr (Aşırı nem durumu) Ready (Ölçülebilir durum Stable (Kararlı sürüklenme durumu)
 • Dönüm noktasının bildirilmesi: Elektronik  bip sesi
 • Karıştırma Metodu: Manyetik karıştırıcı Karıştırma hızı 10 adımda ayarlanabilir
 • Titrasyon Hücresi: 10 mL (150 mL maksimum)
 • Drift Dengeleme: Otomatik (giriş tuşu ile iptal edilebilir)
 • Nem Miktarı Göstergesi: H2O 0.1 µg –  999999
 • Hata Fonksiyonları: Elektroliz akımı, Ölçüm değeri, Aşırı titrasyon,       Ayıraç (Anolit / Katolit), Elektrot kontağı (Kısa / Açık),  Parametre hatası, Ön amplifikatör hatası, Yasaklanan tuş girişi
 • Oda Koşulları:Sıcaklık(5°C - 35°C)Nem(%85RH’nın altı)
 • Güç Kaynağı: AC100 / 120 / 220 / 230 /   240V, 50/60Hz
 • Güç Tüketimi: Yaklaşık 50 W

Yapılan Analizler

 

Su Muhtevası Karl Fischer Ölçüm Cihazı ile motorin ve biodizel gibi sıvı yakıtlarda su miktarı ölçümleri yapılmaktadır.

 

Numune Şartları

-

 

BAKIR ŞERİT KOROZYON ÖLÇÜM CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Sıvı petrol ürünlerinin bakır korozyonu bakır şerit metodu ile tayin edilir. Parlatılmış bir bakır şerit,   belirli bir hacme sahip numuneye daldırılır ve deneye tabi tutulan maddenin sınıfı için belirtilen süre ve sıcaklıkta bekletilir. Havacılık yakıtları ve tabi benzinler basınçlı kapta, diğer ürünler ise atmosferik basınç altında deneye tabi tutulurlar. Isıtma süresi sonunda, şerit çıkarılır, yıkanır ve renkleri referans korozyon şeritleriyle karşılaştırılarak değerlendirme yapılır.

 

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: Koehler
 • K25339
 • Cihazın ayarlanabileceği
 • maksimum sıcaklık: 190°C (374°F)
 • Sıcaklık Kontrol Kararlılığı:

    ± 1°C (± 2°F)

 • Isıtıcı Aralığı: 0-750W
 • Banyo Kapasitesi: 5 gal (18.9 L) su
 • ya da yüksek sıcaklık transfer akışkanı

 

 12

Yapılan Analizler

 

Bakır Şerit Korozyon Ölçüm Cihazı ile motorin, gaz yağı, nafta, benzin, biodizel vb. gibi sıvı yakıtlarda bakır şerit korozyon ölçümleri

yapılmaktadır.

 

Numune Şartları

-

 

OTOMATİK DESTİLASYON ÖLÇÜM CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Numune, bileşimine ve beklenen uçuculuk özelliklerine göre, her biri işletme değişkenlerini,     yoğunlaştırıcı sıcaklığını ve cihaz düzenlemelerini tanımlayan beş gruptan uygun olan birine dahil edilir. 100 mL deney kısmı, numunenin dahil olduğu gruba uygun belirli şartlar altında damıtılır. Termometre okumaları ve yoğunlaşan maddenin hacmi düzenli olarak gözlenir. Balondaki kalıntı hacmi ölçülür ve damıtma esnasındaki kayıp kaydedilir. Termometre okumaları, atmosfer basıncına göre düzeltilir ve elde edilen veriler, özelliklere ve numunenin yapısına uygun hesaplamalar için kullanılır.  


13

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: Tanaka AD-6
 • Sıcaklık Aralıkları: 0°C - 400°C (Numunenin cinsine göre sıcaklık belirlenir.)
 • Destilasyon Hızı: 0.5 artışlar ile 2.0 – 9.0 ml/dk arasında seçilebilir.
 • Gösterge: Tek renkli LCD ekran (120 mm * 90 mm). Destilasyon eğrisi, diğer test parametreleri, durum ve hata mesajları LCD ekranda görülebilir.
 • Kondansatör Tüpü: Pirinç tüp (standart) ya da paslanmaz çelik tüp (seçilebilir). 0°C - 70°C arasında Peltier elementler ile kontrol ediliyor
 • Alıcı Oda: 0°C - 70°C arasında Peltier elementler ile kontrol edilmiş.
 • Güvenlik Özellikleri: Isıtıcı, skalanın (200 – 300 - 400°C) üstündeki bir noktaya ulaştığında kapatılır. Eğer sigortada ateş ortaya çıkması üzerine, cihaz, ikaz ile bip sesi verir, ısıtıcı kapanır ve ateş içeren sistem faaliyete geçer. Ateş içeren sistem mekanik bir şalter ve N2 gaz enjektör sisteminden ibarettir.
 • Hata Mesajları: Bir hata belirlendiği takdirde ya da cihazda anormal bir durum söz konusu olduğu takdirde ilgili hata mesajı ekranda gösteriliyor ve cihaz bip sesi ile sinyal veriyor.
 • Ortam Sıcaklığı: 10°C - 30°C

 

Yapılan Analizler

 

Otomatik Destilasyon Ölçüm Cihazı ile motorin, gaz yağı, yakıt nafta,  numunelerinde damıtma özelliklerinin tayini yapılmaktadır.

 

Numune Şartları

-

 

MİKRO KARBON KALINTI ÖLÇÜM CİHAZI

 


Genel Bilgiler

 

Kütlesi bilinen belirli bir miktar deney numunesi küçük bir cam şişeye konur ve inert bir gaz (azot) akışı altında belirli bir sürede kontrollü olarak 500°C’ye ısıtılır. Reaksiyon süresince oluşan uçucu maddeler inert gaz vasıtasıyla uzaklaştırılır. Geride kalan karbonlaşan kalıntı tartılır.

 


14

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: Tanaka ACR-M3
 • Isıtma Aralığı: 500°C’ye kadar
 • Proses Kontrol Ediciler: Dijital programlanabilir kontrol ediciler (Model PC-935)
 • Termoçift: JIS-type (Fe-Constantan)
 • Azot Gazı Besleme Birimi

       -   Basınç Kontrol Ediciler: İlk Basınç (1400 kPa  

         maksimum) Kontrol Aralığı (20 - 750kPa

        (genellikle 150 kPa))

 -  Basınç Anahtarı: Test edici, işletimin ikincil basıncı 80 kPa’dan daha az olduğunda duruyor.

  -   Akış Ölçer: 0.1 - 1 L/dakika

  -   Akış Hızı: ASTM D4530 standardına göre 150 mL/dakika ve 600 mL/dakika’da otomatik bir şekilde düzenlenmiş 

 • Condensate Trap: Vinille kaplanmış dişli ağızlı 200 mL cam kavanoz
 • Güvenlik: Fırın anormal bir şekilde 550°C’nin üzerinde ısıtıldığında, programlanabilir kontrol edici ısıtma çıkışını kesiyor. Fırın 600°C’nin üzerine ısıtıldığında daha çok, ayrı bir devre, aynı işlevi göstermektedir. 
 • Ortam Sıcaklığı: 10 - 30°C
 • Nem: %80 RH ya da daha az (yoğunlaşmamış)

Yapılan Analizler

 

Mikro Karbon Kalıntı Ölçüm Cihazı ile motorin ve biodizel numunelerinde kalıntı tayini yapılmaktadır.

 

Numune Şartları

-

 

SOĞUK FİLTRE TIKANMA NOKTASI ÖLÇÜM CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Bir miktar numune belirli şartlar altında soğutulur ve kontrollü vakum şartlarında standart tel filtreden geçirilerek pipete çekilir. Yakıt soğumaya devam ederken ilk deney sıcaklığından itibaren 1’er °C aralıklarla işlem tekrarlanır. Deneye, çözeltiden ayrılan mum kristalleri, akışı durdurmaya veya yavaşlatmaya yetecek miktara ulaşıncaya kadar devam edilir. Bu durum pipetin dolması için geçen sürenin 60 s’yi aşması veya pipetteki yakıtın 1 °C daha soğutulduktan sonra deney kabına tamamen dönmemesi ile anlaşılır. En son pipete almanın başladığı sıcaklık, soğuk filtre tıkanma noktası olarak kaydedilir.

Soğuk filtre tıkanma noktası (SFTN), standart şartlarda soğutulan belirli hacimdeki bir yakıtın, verilen bir zamanda standart filtre cihazından akamadığı en yüksek sıcaklıktır.

 


15
 16

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: Tanaka AFP-102
 • Tip: 1 test başlığı
 • Örnek Hacmi: 45 mL
 • Ölçüm Aralığı (Tipik) : Oda sıcaklığı ile -60°C arasında (en düşük sıcaklık değişimleri, soğutucu sıvı sıcaklığı ve soğutucu kapasitesi ile sağlanabilir.)
 • Gösterge: Floresan gösterge (VFD)

 0.1°Cartışlarla sıcaklık değişimi gerçekleşiyor.

 • Sıcaklık Sensörü: PT – 100
 • Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Belirleme: LED, fototransistor ve optik elyaf içeren fotoelektrik bir dedektör vasıtasıyla belirlenmektedir.
 • Vakum Düzenleyici: Mikro bir hava pompası, basınç şalteri, solenoit valf ve plastik bir şişeden oluşmaktadır.
 •   Soğutucu ve Isıtıcı: Peltier hücreler ile sağlanır. Peltier hücrelerin sıcak kenarlarının dış soğutucu ile soğutulmaya ihtiyacı var.
 • Sıcaklık Kontrolü: Adım adım (-34°C, -51°C ve -67°C) ya da lineer olarak sağlanır. Lineer soğutma hızı programlanabilir.
 • Güvenlik Özellikleri:  a.) Fazla Isıtmanın Kesilmesi: Banyo orta sıcaklığı 60°C’yi aştığı zaman aralıklı olarak bir sinyal sesi ve metin mesajı rapor ediliyor.

b.) Otomatik Arıza: Her hangi bir sıcaklık sensörü kırıldığı zaman yada batarya boşaldığında aralıklı olarak bir sinyal sesi ve metin mesajı rapor ediliyor.

  c.) Sistem Hatası: Sisteme yerleştirilmiş mikroişlemci bozulduğunda sinyal sesi rapor ediliyor.

Yapılan Analizler

 

Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Cihazı ile motorin ve fuel oil gibi sıvı yakıtların soğuk filtre tıkanma noktası tayini yapılmaktadır.

Numune Şartları

-

 

RENK TAYİN CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Petrol ürünlerinde ASTM Renk Skalası metodu ile görülebilir renk tayini yapılır.  Renk tayini yapılacak sıvı bir örnek test kabı içerisine yerleştirilir, standart bir ışık kaynağı kullanılarak, renklenmiş cam disklerin 0.5 değerinden 8.0 değerine kadar değişimi gerçekleştirilir. Kesin bir renk değeri bulunamadığında ve örneğin rengi iki standart renk arasına düştüğü zaman bu iki renk değerinden daha yüksek olan sonuç olarak kabul edilir. 

 


17

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: Lovibond AF650
 • Işık Kaynağı:12V20Watt tungsten halojen lambalar
 • Optik Sistem: Tamamen prizmatik
 • Örnek Gereksinimleri: Örnek ve referans cam konteynırları
 • Güç Gereksinimi: Giriş Voltajı (110/220V AC )

                                 Çıkış Voltajı (12V AC)

 • Cihaz Giriş Voltajı: 12V AC
 • Giriş Frekansı: 50 – 60 Hz
 • Güç Tüketimi: 2 Amper 20 Watt (maksimum)
 • Çevresel Gereksinimler: Sıcaklık aralığı işletimi   (-10°C ile +70°C arasındadır.

Yapılan Analizler

 

Renk Tayin Cihazı ile motor yağları, gaz yağı, yakıt nafta gibi petrol ürünlerinde renk tayini yapılmaktadır.

 

Numune Şartları

-

 

ÇENELİ KIRICI CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Cihaz, orta veya çok sert maddelerin yanı sıra gevrek ve kırılgan materyallerin de parça boyutlarının küçültülmesi işleminde kullanılır. Nihai tanecik büyüklüğü 2 mm’e hatta daha azına kadar sağlanabilir. Cihaz, zeminde kullanıma uygun sağlam bir cihazdır. Sürekli çalışma konsepti, cihaza tam veya yarı-otomatik işleme sistemleri içerisine entegre edilmesine olanak verir. Erişilebilecek performans verileri, üretim oranı ve nihai ayar, ürünün kırılma ve sertlik özellikleri ile seçilmiş olan çene aralığına göre değişir. Her türlü sert ve gevrek ürün, Mohs skalasında sertlik derecesi 3 ten fazla olan ürünler, cihazda kırılabilir. Nemli ve yağlı ürünler ile Mohs skalasında sertlik endeksi 3 ten az olanlar, kırıcı çenelerin basıncıyla öğütme haznesinde öbekleşmeye eğilimli olurlar, bu nedenle bu tip materyallerin ön öğütmeye tabi tutulması pek mümkün olamamaktadır. 

 Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: Retsch BB 100 Çeneler arası mesafe ayarı: 0 ile 30 mm arası, yivli mil kullanarak
 • İşlenme oranı ve nihai parçacık büyüklüğü: Bu özellikler kullanılan maddenin parçalanma özelliğine ve sertliğine bağlıdır. Bu değerler sadece ampirik (deneysel) olarak sağlanabilir.
 • Toplam çekmecesi hacmi:  Yaklaşık 5 dm3
 • Gürültü emisyonu: 1m uzaklıktan gürültü seviyesi yaklaşık 63 dB (A), boşta çalışırken gürültü seviyesi çalışılan numuneye bağlı olarak artabilir.
 • Elektriksel koruma sınıfı: IP54
 • Kullanılan güç: 1500 Watt

 

 18

Yapılan Analizler

 

Her türlü sert ve gevrek ürünün, Mohs skalasında sertlik derecesi 3 ten fazla olan ürünlerin, cihazda kırılarak boyutunun küçültülmesi mümkündür.

 

Numune Şartları

-

 

ULTRA SANTRİFÜJLÜ ÖĞÜTME CİHAZI 


Genel Bilgiler

 

Cihaz, en fazla 10 mm boyutuna kadar ufalanmış malzemelerin yumuşak, orta sertlikte ve lifli malzemeleri en fazla 10 mm boyutuna kadar hızlı bir şekilde öğütmek için tasarlanmıştır.

Minumum miktarlar için maksimum 20 mL ye kadar malzeme toplama kabı içerisine doldurulabilir. Standart toplama kapları için tavsiye edilen maksimum besleme miktarı 300 mL’dir. Bu miktar, kasetin doldurma kapasitesinin yaklaşık olarak 1/3 ne tekabül etmektedir. Eğer, kaset içerisine daha fazla malzeme doldurulmak istenirse, numune ve cihaz daha fazla ısıtılabilir. Aşırı doldurmak ve aşırı ısıtmak cihazın plastik kısmına zarar verebilir. Maksimum 5000 mL ye kadar malzeme elde edilebilecek aksesuarlar mevcuttur.

Cihaz, mohs sertliği 4’den büyük olan mineraller için (Örneğin; Kuvars kumlar, alüminyum oksit, vb. ), demirli alaşımlar, aşındırıcı maddeler, patlayıcı atmosferik karışım biçimleri oluşabilen ufalanmış malzemeler, sağlık için tehlikeli olabilecek toksik ya da diğer ufalanmış malzemeleri öğütmek için uygun değildir.

 


19

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli: Retsch ZM 200
 • Maksimum elde edilen numune boyutu en fazla 10 mm’ dir.
 • Maksimum elde edilebilen son kalınlıktaki ürün boyutu < 40 µm’ dir, bu boyut besleme malzemesi ve elek halkasına bağlıdır.
 • Cihaz Çıkış Gücü 750 W / güç draw yaklaşık 1300 W dır.
 • Rotor Hızı 6,000 – 18,000 r.p.m. e kadar düzenlenmiştir.
 • Cihazımızda 24 dişli rotor mevcuttur.

Yapılan Analizler

 

Cihazımızda mevcut bulunan 24 dişli rotora göre cihazda, odun / linyit kömürü, beyaz mermer, talk, alçı taşı, aktif karbon, kuru / susuz kimyasallar, iyon değiştiriciler, şekerpancarı / şekerkamışı gibi orta sertlikte, gevrek (kırılgan) ve ufalanmış malzemelerin hazırlanması gerçekleştirilmektedir.

 

Numune Şartları

-

 

ELEMENTAL ANALİZ CİHAZI


Genel Bilgiler

 

Cihazda, numune içerisinde bulunan karbon, hidrojen ve azot miktarlarının % ağırlık bazında element analizi gerçekleştirilmektedir. Analiz süresince üç evre vardır: gaz geçirme, yakma ve analiz evresidir. Numune düşürme gaz geçirme evresinde, kapsüllenmiş numune, yükleme başlığına yerleştirilir, seal lanır ve numune girişi süresince giren atmosferik gazlar için temizlenir. Ballast hacmi (bu noktada sıfır) ve gaz hatları da purge edilir. Yakma evresi süresince, numune sıcak (950oC) bir fırına bırakılır ve oksijenle çabuk bir yakma için flush edilir. Yanma ürünleri, ana olarak CO2, H2O, Nox, ve N2, fırın filtresinden ve termoelektrik soğutucudan geçirilir ve sonra ballast kısmında toplanır. Analiz evresinde ise, ballasttaki yanma gazları, pasif karıştırma ile homojenik hale gelmesi için bırakılır. 3 cc lik bir hacim, serbest hareketli ballast pistonu, ballastın içindeki gazları boşaltmak için aşağı doğru itilmeden önce bir devreye alınır. Numune gazları, sıcak bakır elektrot tarafından oksijenleri uzaklaştırmak ve Nox’ i N2’ ye çevirmek için emilir, sonra Lecosorb ve Anhidrondan geçirilerek sırasıyla karbondioksit ve su uzaklaştırılır. Geriye kalan yanma ürünü, helyumun taşıdığı azot, TC Hücresi ile ölçülür. Fırından sonra, bir önsoğutma ve termosoğutucu, nemin ballasta girmeden önce atılmasını sağlar. Çalışma esnasında olabilecek kaçaklara karşı yapılabilecek kaçak testleri Diyagnostik menulerinden yapılabilir.

 


2021

Teknik Özellikler

 

 • Cihazın marka ve modeli:    Leco  TruSpec CHN
 • Cihazımız makro ölçekli çalışmaktadır. En fazla 1 g’ a kadar homojen haldeki numunenin analizi gerçekleştirilmektedir.
 • Cihazın okuyabilirlik değeri 0,0001 ppm dir.
 • Cihazın gaz gereksinimleri: Taşıyıcı gaz olarak Helyum , %99.99’lukdur. Yanma gazı olarak Oksijen, minimum %99.5’likdir. Pnömatik gaz olarak Kuru Hava ( Kuru ve Yağsız)’dır.        
 • Fırın Tipi: Rezistans fırın, maksimum sıcaklık 1050°C’ dir.        
 • Otomatik örnekleyici: 30 numuneliktir

Yapılan Analizler

Cihazda; kömür, gıda, yem, yağlı tohum, gübre, toprak, ilaç ve kimyasal madde, plastikler, reçineler, lastikler, organik bileşikler ve homojen matrisler gibi birçok değişik numunede %C, %H, %N tayini yapılmaktadır.

 

Numune Şartları

 

Cihazda analiz için, en az 100 mg homojen halde numune gerekmektedir. Toz numuneler iyice öğütülmüş halde olmalıdır.

Ek Bilgi