KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA-05.09.2018

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

Marka / Model   -   ABI  3130xl Genetic Analyzer (16 Kapiller)
    

Kullanım

Alanları

DNA sekanslama DNA yapılarının tayininde ve nükleotid baz diziliminin belirlenmesinde kullanılan yöntemdir. Sıklıkla gen mutasyonları tespiti ya da rekombinant DNA oluşum yapılarının tayininde kullanılır. Merkezimizde dizileme ve fragment analizi yapılmaktadır.

Numune Ön İşlem

DNA sekanslama işlemi yapılacak örneklerin PCR işlemi yapılmış ve %2 lik Agoroz jel elktroforez görüntüsü istenen düzeyde elde edilmiş olmalıdır.

Analiz Ücretleri

KSÜ personelleri için 2016 yılı boyunca, Sekans analiz ücretlerinde %60 indirim uygulanacaktır.

Laboratuvar
 Personelleri

İbrahim Seyfettin ÇELİK (Sorumlu)  e-mail:seyfeddin06celik80@gmail.com

İletişim

Numune Kabul:

ÜSKİM Sekreterlik

Sekans Laboratuvarı

Adres

: 0 344 300 18 89

: 0 344 300 18 80

: 0344 300 18 75

: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi  ÜSKİM Merkez Sekans Laboratuvarı

 

 ÖRNEK SEKANS ANALİZ GÖRÜNTÜLERİ