KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyonumuz

          Ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek veya bu tür projelere katkıda bulunmak. Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek. Üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçları sanayiye aktarımını gerçekleştirmek. 

          Üniversitemizde yapılan proje ve bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliklerini geliştirmek. Üniversite içerisinden veya üniversite dışından yürütülecek ortak proje işbirliklerini geliştirmek.

          Sanayi ve mühendislik uygulamalarıyla ilgili özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliği halinde araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında sinerji oluşturmak. Sanayi politikaları konusunda, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

 

Vizyonumuz

          Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla Türkiye’nin ve bölgenin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmak.