KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÜSKİM MERKEZ LABORATUVARLARI

KALİTE POLİTİKASI

Laboratuvar ve kalite kontrol çalışmalarını modern işletmecilik kuralları çerçevesinde, etkili ve verimli bir biçimde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, ileri teknoloji ürünü araç-gereçlerle, ilgili usul, esas, şartname ve standartlara uygun olarak yürütmek ve başarıyla sonuçlandırmak ÜSKİM’in temel ilkesidir.
           TS EN ISO / IEC 17025 standardına uygun olarak hizmet verilmesi, “ÜSKİM Merkez Laboratuvarları Kalite Politikası” nın gereğidir.

Hizmette tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmak kaydı ile; eğitimli uzman personeliyle geçerliliği olan metot ve cihazlar kullanmak suretiyle kısa sürede, doğru ve güvenilir sonuçların elde edilmesi yönetim sisteminin temel amacıdır. ÜSKİM Laboratuvarı üst yönetimi, vereceği hizmet konusunda ulusal alanda öncü, uluslararası alanda işbirliği ve bütünleşme ilkesine göre hareket edecek, çevrenin korunması ve kaynakların en uygun şekilde kullanılmasına özen gösterecektir.

Deney çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personelinin, Kalite Yönetim Sistemine ait dokümantasyonu öğrenmeleri, politika ve prosedürleri kendi görev alanlarında uygulamaları sağlanacaktır. Güncel eğitim ve geliştirme çalışmaları ile görevli personelin yönetim sistemini uygulamada daha etkin olması sağlanacaktır.

İşbirliğine önem vermek suretiyle müşteri memnuniyetine yönelik olarak yönetim sisteminin etkinliği bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirilecek ve artırılacaktır.

Temel hedefimiz, hizmette kaliteyi ve kalitede istikrarı sağlamaktır.