KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Toplamda 3 SANTEZ 21 TÜBİTAK Projesi, 1 AB Projesi

 

Türü

Bütçesi

Başlığı

TÜBİTAK

184.000 TL

SORGUM bitkisinde şeker miktarını kontrol eden genlerin belirlenmesi ve sorgum ıslah programında kullanılması.

TÜBİTAK

25.250 TL

Proje eğitimi etkinliklerini destekleme programı

TÜBİTAK

166.150 TL

Doğal Streptococcus thermophlisus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus susşlarının genetik tanımlanması, Plazit içeriklerinin açığa çıkarılması, Aroma özelliklerinin belirlenmesi…

TÜBİTAK

24.928 TL

Liken Metabolitinden izole edilen üsnik asitin bazı arilaminofenoller ile schiff bazlarının ve metal komplexlerinin sentezi; antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi

TÜBİTAK

134.000 TL

Yeni Silika-Destekli Multifonksiyonel Azo-Schiff Baz Ligandları ve Metal Komplexlerinin sentezi; Ligandan katı faz ekstraksyonu özelliklerinin ve metal komplexlerin mikrodalga altında katalitik özelliklerinin incelenmesi.

TÜBİTAK

273.600 TL

Polimer destekli ve desteksiz yeni schiff baz ligandları ve metal kompleksleri  epoksidasyon, alkan ve fenol oksidasyonu, sıvı kristal özellikleri ile X-ray yapılarının incelenmesi

TÜBİTAK

255.000 TL

Ultrasonik enerji uygulaması ile karışık eski ofis kâğıtlarda Flotasyon esaslı enzimatik mürekkep giderme.

TÜBİTAK

126.000 TL

Doğu Akdeniz ve çevresinde yayılış gösteren Isatis spp. (çivitotu) türlerinin tespiti, boya kalitesi ve indirubin miktarı yönünden verimli bitkilerin kültüre alınması

TÜBİTAK

24.935 TL

Ekzojen bitki hormonlarının ve fenilalaninin fesleğen (Ocimum basilicum L.) bitkisinde sekonder metabolitlere ve PAL (Fenilalanin Amonyum Liyaz) enzim aktivitesine etkisi

TÜBİTAK

130.950 TL

Biberde çimlenme ve fide aşamasında tuz stresine karşı toleransın dışarıdan yapılan glisilinbetain (Glyeinebetaine, GB) uygulamaları ile arttırılması (108 O 398)

SANTEZ

252.700 TL

Pulperden ayrılan doğal ve sentetik artıklardan yeni nesil kompozit malzemelerin karakterizasyonu

TÜBİTAK

100.000 TL

Uzaktan algılama ve CBS kullanarak Göksu deltası sulak alanları ve çevresinde meydana gelen zamansal değişimlerin incelenmesi ve sulak alan bitkilerinin spektral özelliklerinin belirlenmesi

TÜBİTAK

29.500 TL

Gümüş nanopartikülleri içeren P(AN-ko-VAc) kompozit nanoliflerinin dielektrik özellikleri üzerinde sıcaklık ve frekansın etkisi.

TÜBİTAK

286.000 TL

Zeytin karasuyunun biyolojik arıtımı için yeni bir yaklaşım

TÜBİTAK

159.810 TL

Yeni çok fonksiyonlu katyonik reaktif boyar maddeler; liseaffiniteli çevre dostu, yüksek haslıklı, antimikrobiyel özellikli…

TÜBİTAK

16.255 TL

Ozmotik dehidre edilen Kahramanmaraş biberinin alternatif tekniklerle kurutulması ve kurutma parametrelerinin optimizasyonu

TÜBİTAK

191.970 TL

İletken polimerler varlığında oluşturulan kompozit tekstil yüzeylerinin elektriksel, elektromanyetik kalkanlama ve sensör davranışlarının araştırılması.

TÜBİTAK

287.000 TL

Antioksidan ve bitki büyüme düzenleyicisi adayı melatoninin biberde varlığının belirlenmesi ve dışarıdan uygulamanın üşüme stresi üzerine etkisi.

 TÜBİTAK 

 181.220 TL 

Kinolozin Temelli Ru(II) Komplekslerinin Sentezi ve Asimetrik Transfer hidrojenasyon Reaksiyonundaki Uygulamaları 

 TÜBİTAK 

383.700 TL 

Bazı enerji bitkilerinin farklı marjinal deneme alanlarında denenerek adaptibilite, biyokütle üretimi ile biyoyakıt potansiyellerinin belirlenmesi 

 TÜBİTAK 

 334.000 TL 

 Pamukta verticillium solgunluğuna dayanıklılık için germplasm taraması ve moleküler markör geliştirme. 

SANTEZ

237.613 TL

GİZEM makine ve kimyasal işletmesi pamuklu tekstil atıklarından selüloz ve türevlerinin üretimi

AB 

142.680 Euro

Converting C3 to C4 photosynthesis for sustainable agriculture

TÜBİTAK

235.270 TL

Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Grafen Katkılı Spunbond ve Meltblown Tekstil Yüzeylerinin Üretilmesi ve Grafen Kalkanlama   Verimine etkisinin Araştırılması

TÜBİTAK

312.000 TL

Fonksiyonel özellikli sentetik Metalloenzim Tipinde Yeni Metal katalizörlerin sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, DNA etkileşimleri, elektrokimyasal ve fotoluminesans Özellikleri ile biyolojik oksidasyon Reaksiyonlarında Yapı-Reaktivite İlişkisinin İncelenmesi