KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

AKREDİTE ANALİZLER

Analiz

Numune

 

S

Adı

Matriksi

Metodu

Fiyatı

Min.

Maks.

Minimum Miktarı

Muhafaza

Ambalaj

(TL)

Süre

Süre

Süresi

Durumu

1

Klorür Tayini

Su,

TS EN 

80 TL

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 

Atık su

10304-1

+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

2

Florür Tayini

Su,

TS EN 

80 TL

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler

Atık su

10304-1

+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

3

Nitrit Tayini

Su,

TS EN 

80 TL

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 

Atık su

10304-1

+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

4

Nitrat Tayini

Su,

TS EN 

80 TL

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 

Atık su

10304-1

+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

5

Fosfat Tayini

Su,

TS EN 

80 TL

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 

Atık su

10304-1

+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

6

Sülfat Tayini

Su,

TS EN 

80 TL

6 saat

1 gün

500 mL

24 saat

Plastik kap

Numuneler 

Atık su

10304-1

+ 4 °C’de muhafaza edilmeli

7

Toplam Krom Tayin

Su,

EPA Method 200.7

90 TL

1 gün

2 gün

100 mL

HNO3 ile pH’sı 1 ve 2 arasına düşürülürse numune +4ºC’de 6 ay muhafaza edilebilir

Plastik kap

Asitlendirilme işlemi yapılmamış numuneler  + 4 ile +8 C’lerde en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır

Atık su

8

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

Su,

SM 5220 B.

140 TL

2 saat

2 gün

250 mL

Numune alındıktan sonra 24 saat içerisinde analiz edilmeli

Plastik kap

+4 C’de saklanmalıdır. H2SO4ile pH’sı 

Atık su

Açık Reflüks

1 ve 2 arasına düşürülürse numune +4ºC’de 

 

21. Baskı 2005

1 ay muhafaza edilebilir

9

Toplam Askıda Katı Madde Tayini

Su,

SM 2540 D

65 TL

-

2 gün

500 mL

Numune alındıktan sonra 0-5 oC arasında,  2 gün boyunca muhafaza edilebilir

Plastik veya cam kap

Alınan numuneler en kısa sürede laboratuvara iletilmeli 

(AKM)

Atık su

(0-5 oC’ler arasında)

10

pH Değeri Tayini

Su,

SM, 4500 B.

35 TL

2 saat

1 gün

250 mL

Anlık numune olduğundan şahit numune saklanmaz

Plastik veya cam kap

Numuneler + 4 °C’de laboratuvara gönderilmeli ve numune kabında boşluk olmamalıdır.

Atık su

Electrometric Method, 21th Edition, 2005.

11

Serbest Klor Tayini

Su,

TS 5489 EN ISO 7393-1:2002

80 TL

6 saat

1 gün

250 mL

Anlık numune olduğundan şahit numune saklanmaz

Polietilen veya cam kap

Kimya sanayi için anlık alınmış numune olmalıdır.

Atık su

Petrol ve tekstil sanayi için 2 saatlik alınmış kompozit numune olmalıdır.

12

Kumaş Metrekare Ağırlığı (Gramaj) Tayini

Kumaş

TS 251

40 TL

2 gün

3 gün

Boyu 90 cm x tüm en

6 ay

Naylon poşet vb

Numunelik kumaşlar oda sıcaklığı koşullarında muhafaza edilmelidir

13

Kumaşlarda Kopma Mukavemeti ve Uzaması 

Kumaş

TS EN ISO

80 TL

2 gün

3 gün

Boyu 80 cm x tüm en

6 ay

Naylon poşet vb

Numunelik kumaşlar oda sıcaklığı koşullarında muhafaza edilmelidir

(Atkı ve Çözgü)

13934-1