KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

KSÜ/ÜSKİM'DEN MEM TEKSTİL AR-GE BİRİMİNE ZİYARET-07.03.2022

KSÜ/ÜSKİM'DEN MEM TEKSTİL AR-GE BİRİMİNE ZİYARET

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM)  Müdür yardımcısı/Sanayi koordinatörü  Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin GÜNDEŞ ve Müdür yardımcısı/Genel koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi  C.Ayhan ZIBA, Tekstil Laboratuvar sorumlusu Öğr.Gör. Hidayet BAĞCI ve Tekstil Yüksek Mühendis Şeyma KANARA’nın katılımı ile 03.03.2022 tarihinde MEM TEKSTİL AR-GE Birimine ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

 MEM Tekstil AR-GE Birimi çalışanlarından Tekstil Mühendisi Fatma DEMİRCİ ve Tekstil Mühendisi Kübra ÖZŞAHİN eşliğinde gerçekleştirilen görüşmede  AR-GE çalışmaları üzerinde kısaca bilgilendirme yapıldı. AR-GE Biriminin mevcut projeleri ve ileriye dönük  projeleri için KSÜ ÜSKİM/Tekstil Laboratuvarı olarak analizlere imkan sağlamak amacı ile birtakım çalışmalar yapmak üzere kararlar alındı.