KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

KSÜ ÜSKİM'DEN TEKNOMELT AR-GE MERKEZİNE ZİYARET-07.04.2022

KSÜ ÜSKİM'DEN TEKNOMELT AR-GE MERKEZİNE ZİYARET 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Müdür yardımcısı/Genel koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi  C.Ayhan ZIBA, Tekstil Laboratuvar sorumlusu Öğr.Gör. Hidayet BAĞCI ve Tekstil Yüksek Mühendis Şeyma KANARA’nın katılımı ile 24.03.2022 tarihinde TEKNOMELT AR-GE merkezine ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

TEKNOMELT AR-GE Merkez Müdürü Şemistan Karabuğa ve AR-GE Merkez çalışanlarından Soyşan Kebeli, Sevtap Kartal, Abdurrahman Alptekin eşliğinde gerçekleştirilen görüşmede yeni ürün, sürdürülebilirlik, proses ve geliştirilebilirlik kapsamında AR-GE çalışmaları üzerinde kısaca bilgilendirme yapıldı. TEKNOMELT AR-GE Merkezinin mevcut projeleri ve ileriye dönük  projeleri için KSÜ ÜSKİM/Tekstil Laboratuvarı olarak analizlere imkan sağlamak amacı ile birtakım çalışmalar yapmak üzere kararlar alındı.