Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık Laboratuvarı

 

Analiz

Numune

Açıklama

S

Adı

Matriksi

Metodu

Fiyatı

(TL)

Min.

Süre

Maks.

Süre

Minimum Miktarı

Muhafaza

Süresi

Ambalaj

Durumu

1

Böbrek Taşı Analizi

Taş

FTIR

100 TL

2 saat

1 gün

3 mm çapında

Süresiz

Plastik kap

Numuneler oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

2

DNA İzolasyonu

Tam Kan

İzolasyon

30 TL

2 saat

1 gün

3cc

Süresiz

EDTA’lı Tüp

Numuneler +4°C’de muhafaza edilmelidir.

3

PCR Analizi

(2 primer)

DNA

PCR

60 TL

4 saat

2 gün

5µL

Süresiz

Eppendorf Tüp

Numuneler

-20°C’de muhafaza edilmelidir.

4

DNA Dizi Analizi

DNA

Gen-Sekans

30 TL

3 gün

5 gün

6µL

Süresiz

PCR Tüpü

Numuneler

-20°C’de muhafaza edilmelidir.

5

Agaroz Jel Elektroforezi

DNA

Jel Elektroforezi

20 TL

2 saat

2 gün

5µL

Süresiz

PCR Tüpü

Numuneler

-20°C’de muhafaza edilmelidir.

6

Flow sitometri

 

 

20 TL
(1 tüp analizi)

 

 

 

 

 

 

7

PCR (kitsiz)

  

10 TL
(1 kullanım bedeli)

      

8

PCR metod geliştirme (kitsiz)

  

500 TL
(1 reaksiyon optimizasyonu

      

9

Elektroforez sistemleri
(yatay/dikey)

  

10 TL
(1 kullanım bedeli)
(sadece cihaz kullanımı)

      

10

Blot sistemi
(membran dahil)

  

40 TL
(1 kullanım bedeli)
(antikorlar araştırmacı tarafından karşılanır)

      

11

Blot sisteminde metod geliştirme

  

100 TL /1 antikor
(antikorlar araştırmacı tarafından karşılanır)

      

12

ELISA okuyucu

  

50 TL
(1 plaka okuma)

      

13

ELISA analizi
(200-990nm / floresan)

  

10 TL/1 örnek
(kit araştırmacı tarafından sağlanır)

      

14

Jel görüntüleme sistemi

  

20 TL / 1 okuma

      

15

Real time -PCR (metod geliştirme)

  

1000 TL / 1 reaksiyon optimizasyonu

      

16

Nanodrop

  

2 TL / 1 örnek

      
17Floresan Spektrofotometre  10 TL / 1 küvet      
18RNA/DNA izolasyonu ve miktar tayini (nanodrop)  10 TL / örnek
(izolasyon kiti araştırmacı tarafından sağlanır)
      
19Protein izolasyonu  10 TL / örnek
(izolasyon kiti araştırmacı tarafından sağlanır)
      
20Protein miktar tayini (bradford yöntemi)  200 TL / 1-10 örnek
(3 tekrar)
      

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı